Home

Prf MUNI katedry

Právnická fakulta LAW MUN

  1. Právnická fakulta MU a mimořádná opatření. Aktuálně: Aktuální barva je od 28. června 2021 BÍLÁ.. Výuka na Právnické fakultě MU probíhá i nadále online. Podmínkou přítomnosti studentů a zaměstnanců na fakultě je negativní test na přítomnost viru SARS-CoV-2. Od 24. května dochází zároveň ke změně v přístupu k testování
  2. Přečtěte si o výzkumu na MU . Katedry. Adresa: Veveří 158/70, 611 80 Brno: Webové stránky pracoviště Zaměstnanci O pracovišti Projekty Publikace Výuka Statistika Zaměstnanci. Vedoucí katedry. Večeřa, Miloš, prof. JUDr. PhDr. CSc..
  3. Katedra právní teorie PrF MU . školy v blízkosti. Právnická fakulta Masarykovy univerzity Veveří 70 . Kurzy pro veřejnost PrF MU Veveří 70 . Ing. Petr Němec - PeN42 Veveří 102, Brno-Kralovo . Ateliér pro kočku FAST VUT Veveří 95 . ARC FAST Veveří 95
  4. Profesor Katedry trestního práva, člen Vědecké rady PrF MU, autor mnoha publikací v oblasti trestního práva, soudce Ústavního soudu. JUDr. Jakub Harašta, Ph.D. Garant modulu: Elektronické důkazy, Informační technologie v právní praxi a Evroé a mezinárodní právní informační systémy

Katedra právní teorie - Zaměstnanci Masarykova univerzit

Letní škola si klade za cíl studentům přiblížit témata, kterým není možno se během výuky hlouběji věnovat. Cílem je nejen prohloubit jejich znalosti, ale i motivovat studenty k hlubšímu poznání a případně i vlastní vědecké činnosti Katedra vede předstátnicovou výuku ze správního práva a diplomový seminář. Kromě toho zajišťuje výuku řady povinně volitelných a volitelných předmětů. Katedra také garantuje doktorský studijní program Správní právo a správní věda, v rámci rigorózního řízení se pak jedná o tematický okruh Správní. Bývalý děkan a proděkan Právnické fakulty Masarykovy univerzity, vedoucí Katedry ústavního práva, člen Vědecké rady PrF MU, asistent ústavního soudce prof. Sládečka, člen Justiční akademie, specialista a autor mnoha odborných publikací v oblasti státovědy Prf muni katedry. studiu, aktualitách z katedry, významných akcích, událostech katedry, informace k terénní výuce. Součástí webové prezentace jsou i významné projekty a výsledky činnosti členů katedry. Katedru geografie najdete ve druhém poschodí Pedagogické fakulty - Poříčí 7, Brno Tato stránka používá cookies, aby. PrF MUNI se tak stává první právnickou fakultou v České republice, která civilnímu právu procesnímu vrátila vlastní katedru. Jednodušší organizace výuky. Další důvod pro rozdělení katedry vychází ze skutečnosti, že současné uspořádání nevyhovuje požadavkům na přehledné rozvržení činnosti

Video: Katedra právní teorie PrF MU, Veveří 70, Brno (2021

Katedra právní teorie PrF MU. 2. července 2020 ·. Rádi bychom Vám doporučili tradiční a mezi studenty populární výjezdní ŠKOLU LIDSKÝCH PRÁV s programem nabitým zajímavými tématy, která se koná letos ve třetím zářijovém týdnu. Neváhejte a přihlaste se už teď. Škola lidských práv - Pátá fakulta Právnická fakulta Univerzity Karlovy uskutečňuje vzdělávací a vědeckou činnost v oboru právo. Je jednou ze čtyř původních fakult této univerzity založena 1348 Výzkum na MU Náš výzkum Dění ve výzkumu Výzkumná témata a úspěchy Výzkumná infrastruktura Mezinárodní vědecká rada MU Publikace a projekty Publikace Projekty Nakladatelství Munipress Akademické kvalifikace Habilitační řízení. Masarykova univerzita, Právnická fakulta. Zdeněk Nový Volné téma (toto téma je rezervované) Zbývající členové katedry prozatím nezveřejnili témata pro letošní ročník SVOČ

Lektoři LL.M

Katedra ústavního práva a politologie PrF MU, Brno, Czech Republic. 1,266 likes · 5 were here. Tato stránka prezentuje aktivity katedry (včetně pořádaných akcí) a jejích členů. Zároveň vytváří.. Právnická fakulta Masarykovy univerzity (PrF MU) je jedna z deseti fakult Masarykovy univerzity.Založena byla spolu s celou univerzitou v Brně roku 1919. V meziválečném období se proslavila školou normativní teorie práva, v roce 1950 byla zrušena a obnovena roku 1969.Sídlí v klasicizující budově na Veveří, nabízí vysokoškolské právní vzdělání na bakalářsk

Konference doktorandů katedry mezinárodního a evroého práva PrF MU v Brně. Katedra mezinárodního a evroého práva Práv­nické fakulty Masarykovy univerzity v Brně uspořá­dala dne 12. 1. 2004 konferenci studentů doktorských studijních programů mezinárodního práva soukromé­ho a evroého práva. Program konference. Katedra právní teorie PrF MU, Brno (Brno, Czech Republic). 857 likes · 30 were here. College & Universit Katedra pracovního práva a sociálního zabezpečení PrF MU, Brno, Czech Republic. 319 likes · 1 was here. Tato stránka slouží k informování o aktualitách týkajících se KPPSZ PrF MU a jako platforma pro..

Vítejte na stránkách ústavu matematiky a statistiky. Ústav matematiky a statistiky Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zajišťuje výuku ve studijním programu Matematika a výuku matematiky pro studijní programy zabezpečované ostatními ústavy fakulty, případně jinými fakultami Masarykovy univerzity Témata nabídnutá katedrami/ústavy PrF MU Témata a ceny vypsané institucemi a organizacemi mimo PrF. Šablona posudku oponenta práce SVOČ. Ústní kolo. Výsledky. V případě dotazů kontaktujte. JUDr. Eva Dobrovolná, Ph.D., LL.M. Koordinátorka SVOČ. E-mail: svoc@law.muni.cz. Vedoucí katedry fyziologie rostlin PřF UK (nynější katedra experimentální biologie rostlin) v letech 1991-1997. Zásadním způsobem se zasloužil o podstatnou koncepční transformaci katedry. Publikováno 16.8.202

Katedra právní teorie PrF MU, Brno (Brno, Czech Republic). 857 likes · 1 talking about this · 30 were here. College & Universit Katedra práva životního prostředí a pozemkového práva, Brno. 984 To se mi líbí · Mluví o tom (7). Stránka Katedry práva životního prostředí a pozemkového práva slouží jako prostor pro sdílení.. Milan Novák vystudoval odbornou geologii na Přírodovědecké fakultě MU*). Po studiu pracoval v mineralogicko-petrografickém oddělení v Moravském zemském muzeu (MZM). V letech 1999-2002 byl vedoucím Katedry mineralogie, petrologie a geochemie, Přírodovědecká fakulty MU; v letech 2003-2007 a v letech 2016−2017 byl ředitelem. 24. 9. 2015. 13:00 - 14:00 - registrace. 14:00 - 15:30 - panelová diskuse 1 - Novelizace českého autorského zákona Diskusi moderuje Matěj Myška (ÚPT PrF MU) a vystoupí v ní Adéla Faladová (pověřený zástupce samostatného oddělení autorského práva Ministerstva kultury ČR), Michal Šalomoun (advokát AK Kovář & Šalomoun) a Pavel Koukal (katedra občanského práva PrF MU Katedra trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity: Termín konání: pátek 15. říjen 2021: Místo konání: Právnická fakulta Masarykovy univerzity, místnost 109, Veveří 70, 616 80, Brno: Jazyk konference: český, slovenský: Přihlašování: elektronicky přes konferenční systém PrF MU do 30. června 2021.

Právnická fakulta Masarykovy univerzity – Wikipedie

Katedra ústavního práva a politologie PrF MU Tato stránka prezentuje aktivity katedry (včetně pořádaných akcí) a jejích členů. Zároveň vytváří prostor pro diskusi o zajímavých ústavněprávních otázkách a pro komunikaci se studenty, kolegy, příznivci i náhodnými čtenáři Smekal o rozhodování Ústavního soudu. 30. 6. 2021. Hubert Smekal spolu s Jaroslavem Benákem (PrF MUNI) vedli autorský tým, který připravil knihu s názvem Mimoprávní vlivy na rozhodování českého Ústavního soudu (MUNI Press). Publikace staví na rozhovorech se současnými ústavními soudci a věnuje se tématům jako.

Kat.podnikového hospodářství. Katedra podnikového hospodářstv Katedra podnikového hospodářství vznikla v roce 1999 v souvislosti s úpravou struktury studijních oborů Ekonomicko-správní fakulty, a to spojením Katedry obchodu s Katedrou řízení. Vedoucím katedry je Ing. Mgr. Jakub Procházka, Ph.D Centrum celoživotního vzdělávání; Pronájem sportovišť; Laboratoře sportovní diagnostiky; Obchodní centrum; Centrum univerzitního sportu; Metodické materiály pro učitele ZŠ a S

Pedagogická působnost katedry národního hospodářství PrF

Důležité normy a dokumenty, kterými se evidence a uznávání výsledků zahraničních pobytů na MU řídí. Směrnice rektora MU č. 8/2011: Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (platnost od 1. září 2011) Charta studenta MU Filozofická fakulta Masarykovy univerzity je jednou z desíti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919 Představení katedry, úvod do práva životního prostředí, základy práce se zdroji a vyhledávání judikatury. 11.00 - 14.00. Dominik Židek (ÚS, PrF MU): Právo na samosprávu a netradiční regulace území. 14.00 - 16.30. Jiří Vodička (ÚOHS, PrF MU): Jak je to s tou elektromobilitou? 25. 9. 2018 9.00 - 11.0

File:Brno-Kohlmarkt2

Osobní stránka JUDr

Katedra právní teorie PrF MU, Brno (Brno, Czech Republic). 859 likes · 30 were here. College & Universit PŘIHLAS SE KE STUDIU Aplikovaná a environmentální geologie. řešení globálních problémů životního prostředí = jistota uplatnění v prax

Věcná břemena - úvod - věcná břemena jako nemovité věci a věcná práva k cizí věci - dělení na služebnosti a reálná břemena, jejich odlišen Ústav botaniky a zoologie Přírodovědecká fakulta, Masarykova univerzita Kotlářská 2, 611 37 Brno tel. 549491439, fax 549498331 vslezak@sci.muni.c Na Letní škole vystoupili převážně mladí akademičtí pracovníci z PrF MU (Brno), PF UP (Olomouc), PrF ZČU (Plzeň) a PrF UK (Bratislava). Letní škola se konala ve dnech 24. 9. - 26. 9. 2013 a příspěvky byly publikovány ve zvláštním tematickém čísle Časopisu pro právní vědu a praxi

Katedra anorganické chemie PřF MU

Přírodovědecká fakulta MUN

Návrh přeměny studijního programu nyní putuje do Vědecké rady PrF MUNI a následně o něm rozhodne Rada pro vnitřní hodnocení MUNI. V tajném hlasování pak senátoři doporučili opětovně jmenovat Petra Mrkývku vedoucím Katedry finančního práva a národního hospodářství PrF MUNI Katedra biologie Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem společně s Klubem kaktusářů v Ústí nad Labem Vás srdečně zvou na výstavu kaktusů a sukulentů, která se koná od 3. do 10. 9. 2021 (9-17 hodin) v areálu Botanického parku (.. Představení katedry, úvod do práva životního prostředí, základy práce se zdroji a vyhledávání judikatury. 12.30 - 17.00. Dominik Beránek a Jakub Hanák (PrF MU): Nakládání s vodami. 19. 9. 2017 9.00 - 12.00. Olga Svobodová (KÚ JMK): Činnost krajského úřadu v ochraně životního prostřed

Rakouští soudci navštívili Právnickou fakultu. Události. 27. června 2007. Skupinu rakouských soudců hostila 11. května Právnická fakulta Masarykovy univerzity. Soudci touto návštěvou završili svou týdenní studijní cestu po České republice. Pobyt organizovala rakouská Soudcovská unie ve spolupráci s rakouskými řešiteli. Na základě přepnutí univerzitního semaforu do zelené je možný vstup do knihovny i s možností využití studijních míst. Nadále je však omezeno... Zobrazit článek. Otevření knihovny od 10. 5. 2021. 7.5.2021 11:21 Publikoval Petra Hromádková. Knihovna otevřena pro studenty a zaměstnance MU. Veřejnost nemůže zatím do. Pozornost byla věnována otázkám aktuálním zejména ve vztahu k novému českému občanskému zákoníku, nicméně cílem byly i středoevroé souvislosti. Na letní škole vystoupili převážně mladí akademičtí pracovníci z PrF MU (Brno), PrF UK (Praha), PF UP (Olomouc), PrF ZČU (Plzeň). Letní škola se konala ve dnech 15. 9. Katedra ústavního práva a politologie PrF MU, Brno, Czech Republic. 1,265 likes · 1 talking about this · 5 were here. Tato stránka prezentuje aktivity katedry (včetně pořádaných akcí) a jejích členů...

Dlažba vnitřní - dlažba v e-shopu hornbach

Organizační struktura - detail MUN

Budeme rádi, pokud s námi o těchto tématech přijdete diskutovat na další ročník konference Církev a stát, který se koná 15. září 2021 v budově Právnické fakulty Masarykovy univerzity, Veveří 70 Brno. Přihlášky účastníků bez aktivního vystoupení přijímáme prostřednictvím Konferenčního systému PrF MU, a to do. Spolupořadatelem byla Katedra ústavního práva a politologie PrF MU. Ediční aktivity V roce 2002 pokračoval MPÚ ve vydávání odborných periodik Politologický časopis a Politika v ČR Katedra matematiky Pedagogické fakulty MU srdečně zve všechny zájemce o vzdělávání na jubilejní 10. seminář s názvem Setkání učitelů a studentů matematiky. Seminář se Read more Setkání učitelů a studentů matematiky X. Pozvánka na Seminář KM PdF MU, podzim 2018 Tiskové zprávy a náměty pro tvorbu žurnalistických materiálů pro Online Stisk, Rádio Stisk a TV Stisk zasílejte pouze na e-mail stisk.munimedia@gmail.com. Vedoucí projektu Munimedia: Mgr. Jaroslav Čuřík, Ph.D. E-mail: curik@fss.muni.cz. Adresa: Katedra mediálních studií a žurnalistiky, FSS MU, Joštova 10, 602 00 Brno Legislativní vymezení působnosti AS PdF MU. Právní postavení AS PdF MU a jeho působnost jsou určeny v § 26 a § 27 zákona o VŠ. (1) Akademický senát fakulty: a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť, b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty, c.

Letní školy katedry ději

MU Brno, pozdější profesor a vedoucí katedry analytické, organické a fyzikální chemie) a od roku 1949 RNDr. Jaromír Jalůvka (pozdější docent na VŠT v Košicích). Doc. Kuraš spolu s dr. Růžičkou začali již v roce 1947 budovat chemický ústav v zadním traktu budovy na Křížkovského ulici 10 Přírodovědecká fakulta Masarykovy univerzity je jednou z deseti fakult Masarykovy univerzity. Zároveň je též jednou ze čtyř nejstarších fakult, jež vznikly při založení Masarykovy univerzity v roce 1919 Mgr. et Mgr. Petra Mlejnková, Ph.D., vedoucí Katedry politologie FSS MU 14.20 - 14.40 | Dlouhodobé ekonomické náklady boje s pandemií: dopady uzavření škol a zdravotní dopady recesí Prof. Ing PrF UK v Bratislavě, • katedra tělesné výchovy a výchovy ke zdraví PdF MU, • katedra biologie PdF JČU v Českých Budějovicích a PrF UKF Nitra, KONTAKTNÍ ÚDAJE Univerzita Palackého v Olomouci Pedagogická fakulta Žižkovo nám. 5 771 40 Olomouc Katedra antropologie a zdravověd

Profil katedry; Lidé Tým pod vedením Davida Kosaře (PrF MUNI) tvořili mimo jiné také absolventi FSS Katarína Šipulová, Jan Petrov či Jozef Janovský. Předsednictvo GAČR ocenilo dosažení mimořádných výsledků, které (...) přispívají k rozšíření současného stavu poznání a významně zasahují do vývoje. Doc. RNDr. Lenka Luhová, Ph.D. vedoucí katedry 585 634 925 585 634 933 lenka.luhova@upol.c Církev a stát 2013. Dovolte, abychom Vás pozvali na konferenci Církev a stát, tentokrát s podtitulem Zvláštní práva církví. Konference se zaměří na ústavněprávní a konfesněprávní otázky spojené se zákonem č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, konstrukcí tzv. zvláštních práv a jejich. Katedra českého jazyka a literatury Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci Žižkovo nám. 5, Olomouc, 77140: Telefon: +420 58 563 5602 (sekretariát) +420 58 563 5618 (vedoucí katedry) E-maily: libuse.kalova@upol.cz (sekretariát) jana.sladova@upol.cz (vedoucí katedry) kamil.kopecky@upol.cz (webmaster) Administrace web